انتخاب رنگ در جعبه سازی از جمله ویژگی های بارز بسته بندی می باشد که یکی از اهداف اصلی بسته بندی شفافیت و سادگی میباشد و باید به این فکر کرد که به جای اینکه چیزی به آن اضافه کنیم چیزی از آن کم کنیم دقدقه ی اصلی این است که چگونه با کمترین اطلاعات روی بسته با خریدار رابطه حقیقی برقرار کنیم . یک بسته بندی به طور کامل چنان تکامل یافته است که بتواند از فرهنگ ، سنت ، استحکام و دوام برند ها محافظت کند . بسیاری از بسته ها چنان از مدت های مدید با ما و نیاکان ما بوده اند که به بخشی از خاطرات شخصی و فرهنگ جمعی مان بدل شده اند . به این ترتیب رابطه ی ما با بسته بندی همزیستانه است ؛ چراکه بسته ها به اسباب و وسایلی در پس زمینه ی نمایش زندگی روزمره ما تبدیل شده اند.

در بازار های امروزی مسئولیت به عهده ی بسته بندی است که شناسایی کالا و چگونگی کمیّت ، کیفیّت ، نوع عملکرد و میزان تشخیص کالا را به بینندگان القا کند. این کارکرد که از مهم ترین و اساسی ترین فواید بسته بندی است همان عملکرد هویت بخشی به کالاست که باید باتوجه به ویژگی های کالا و مخاطب ، هدفدار و تعریف شده باشد . اولین ارتباط مصرف کنندگان با هر کالا ، از طریق همین هویت تعریف شده در بسته بندی برقرار میگردد . هرچه هویت ارائه شده قوی تر و صحیح تر باشد ، این ارتباط نزدیک تر و پاییدارتر خواهد بود . در نتیجه ، استقبال از کالا و میزان فروش افزایش خواهد یافت. پیش و بیش از هر چیز هویت ارائه شده در طراحی و ساخت بسته بندی ، باید با نوع کالا تناسب داشته باشد. ارزش مادی با بهای یک بسته ، به خودی خود پیام مهمی ارائه میکند و بر ارزش کالا و نوعی خاص از هویت و کیفیّت دلالت دارد و مشخص میکند که چه کسی مصرف کننده کالاست.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!