تاریخچه و سیر تکاملی بسته بندی به مقوا و کاغذ بر میگردد. اگر چه چوب و محصولات فرعی آن از قبل در خدمت بشر بوده ولی جعبه سازی به صورت مقوایی و کاغذی پس از پیدایش کاغذ به وجود امد و روند تکمیلی خود را تا کنون به سرعت طی نموده است.

همانطور که میدانیم اولین بار در ۳هزار سال قبل از میلاد مصریان قدیم که در آن زمان یکی از مرتکز مهم بشری محسوب میشدند برای نوشتن از پاپیروس استفاده می کردند.

نخستسن کارخانه کاغذ سازی در قرن ۶توست چینیان در سمر قند توسط اعراب این هنر به آنها آموخته شد سپس اعراب کارخانه ای در بغداد تاسیس کردند که در این کارخانه نخستین بار به جای بامبو از پارچه های سفید استفاده شد.

نخستین کارخانه اروپا در اسپانیا به وجود آمد. اسپانیایی ها برای تولید خمیر از آبی استفاده نمودند و کم کم توریهای بامبو که به وساله چینیان به کار میرفت. بعد ها این هنر وارد کشور هایی دیگر شد.

نخستین کارخانه کاغذ سازی در قرن ششم توسط چینی ها در سمرقند توسط اعراب این هنر به آنها آموخته شد سپس اعراب کارخانه ای در بغداد تاسیس کردند که در این کارخانه نخستین بار به جای بامبو از پارچه های سفید استفاده شد.

کارتن سازی، یکی از قدیمی ترین و متداولترین انواع بسته بندی می باشد. قدمت استفاده از کارتن در جهان به حدود 250  سال و در ایران به 50 سال می رسد.دلایل عمده استفاده از انواع کارتن برای بسته بندی کالا عبارتند از :  محافظت مناسب از مظروف ، ارزان و در دسترس بودن ،طراحی کارتن و چاپ پذیری ، قابلیت استفاده از تبلیغات بسته بندی و قابلیت بازیافت آن می باشد.

مقوای کنگره ای از مقاومترین انواع مقوا می باشد که از ترکیب حداقل سه لایه کاغذ ساخته می شود . ضخامت مقوای کنگره ای براساس نوع بسته بندی و مظروف داخل آن متغیر می باشد که این امر یکی از انواع  طبقه بندی کارتن سازی را بوجود می آورد . مقوای کنگره ای از کاغذهای لاینر(  لایه زیر و رو) ولایه فلوتینگ ( لایه میانی )ساخته می شود . کاغذهای لاینر و فلوتینگ هرکدام دارای کیفیت و ویژگیهای خاصی می باشند.درحال حاضر درصد مصرف مقوای سه لایه کنگره ای در جهان درحدود 65% و مقوای پنچ لایه 30 % و انواع دیگر شامل دو لایه وهفت لایه  5%  میباشد.

مسائل مهم در بسته بندی و انتخاب صنعت کارتن سازی :

– میزان وزن بار داخل کارتن.

– همگن و ناهمگن بودن بار و فشار بر روی جعبه ها.

– قرار گرفتن تعداد جعبه ها بر روی همدیگر هنگام بار گیری و تخلیه.

– شکل ظاهری و چاپ کارتن و مدل جعبه با توجه به نوع محصول و شرایط استفاده.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!