احتمالا ، بسته بندی هزاران سال در پیرامون ما دیده می شده ، اما فقط در این دوران جعبه سازی به بلوغ و پختگی لازم رسیده است.امروزه جعبه سازی صنعت عظیم و رخداد خبری برجسته و بخش بزرگی از زندگی ماست . مثال روشن این “مهم” ، ثروتمندترین زن در چین که ظرف بیش از یک دهه از طریق مجموعه صنعتی تولید کاغذی ، به نام (ناین دراکن پیپر)، ثروتی 3/4 میلیارد دلار فراهم آورد. او در این مجموعه صنعتی کاغذهای باطله ی جمع آوری شده در آمریکا را بازیافت و به مقواهای با کیفیت بالا تبدیل می کند و بسته بندی های این مقواها دنیا را در می نوردند.این طوفان تورنادوی جهانی تحت تاثیر گستره ی وسیعی از عوامل است.از ماندگاری مواد ،فناوری ، انقلاب در کشاورزی، جهانی شدن، تغییرات آب و هوایی و صنعتی شدن تا رشد مادی گرایی ، اَبَربازارها ،رقابت و مهاجرت جمعیت . قرار گرفتن این عوامل در کنار میراث تجاری غنی غرب و نیز تکامل طراحی صنعتی منجر به شکل گیری بسته های بسیار جذاب و زیبایی شده است که هر یک داستان های شگفت انگیزی با خود دارند. بسیاری از جعبه ها برای آنکه در بازارهای جهانی متمایز و جذاب ظاهر شوند، فرهنگ و سنن محلی را نمایان می سازند. به همین منظور ،دسته دیگری از جعبه ها روانشناسی و فیزیولوژی را به خدمت می گیرند تا به شکل شهودی و بی واسطه شیوه ی استفاده را به مصرف کننده منتقل کنند. بعضی جعبه ها همچون هدایایی در لفافه ای آراسته پیچیده می شوند تا تاکیدی بر ارزش تجاری یا شخصی و نیز رواج آن در میان مردم باشند. حتی جعبه هایی تولید می شوند که باید پیش از آشکار شدن محتوای آنها به کلی خرابشان کرد.بسیاری جعبه ها را مظهر زباله و ضایعات میدانند ، اما به راستی ارزش آن ورای پول و مادیات است. کاستن از هزینه بسته بندی و جعبه سازی اشتباه رایج ی است. و بدین علت نادرست است که عده ای تاثیر و نقش مهمی را که جعبه ها در عرصه ی رقابت میان محصولات و ایجاد جذابیت و تحرک در زندگی ما دارند ، نادیده میگیرند. علاوه بر این ، تعییرات آب و هوایی تولیدکنندگان و طراحان بسته بندی و جعبه سازی را وادار کرده است تا با آگاهی و توجه بیشتر به محیط زیست محصولات خود را تولید کنند ،بنابرین ساخت بسیاری از جعبه ها به شکل روزافزون از نظر انرژی کارآمدتر می شود، به این معنا که از مواد بازیافت شدنی و تجزیه شدنی بیولوژیکی و ماندگار در تولید استفاده می شود. فقط با این رویکر است که درک روشنی از جعبه ها پیدا می کنیم. من طراح بسته بندی ام و علاقه خاصی به شناخت نحوه و علل شکل گیری و تکامل جعبه ها ، ظاهر و شیوه ی عمل، نحوه ی تولید و مواد سازنده و نیز معنای فرهنگی و اقتصادی شان دارم. دوست دارم بفهمم که چه میخریم و چرا آن را می خریم ، در اینجاست که پای طراحی بسته بندی به میان کشیده می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!