جعبه لمینتی,جعبه مقوایی,جعبه طلقی,جعبه سخت,کارتن لمینتی,جعبه سازی,ساک خرید تبلیغاتی
صنایع چاپ و جعبه‌سازی مسترپک

لمینت

چسباندن مقوا روی سینگل e,b,c  و انواع ورقهای مختلف توسط دستگاه لمینت دستی یا سه چهارم انجام می شود .

.