پوشش های مختلف با انواع مواد ممکن است در مراحل تکمیلی و پس از چاپ، کار را در برگیرد. این پوشش ها، سطح چاپ شونده را تقویت و در مقابل عوامل بیرونی چون رطوبت حفظ می کنند یا به عنوان محافظ برای کار چاپ شده عمل می کنند تا محو نشود، خش نیوفتد و آسیب نبیند. البته اغلب، هر دو وظیفه را با هم انجام خواهند داد و علاوه بر آن نقش جلادهنده یا مات کننده نیز دارند. از انواع پوشش ها، پوشش ورنی سرد یا ورنی چاپ است، که همانند چاپ رنگ های معمولی، با ماشین های چاپ متداول انجام می شود. با این تفاوت که به جای رنگ، ورنی در ماشین چاپ میریزند. با این روش پوشش بسیار کمی از ورنی، سطح کار را می پوشاند که کمی درخشندگی و جلا دارد. با تهیه زینک خاص، می توان فقط بخش های مورد نظر را به صورت موضعی ورنی زد.

پوشش یو وی کاربرد زیادی برای سطوح چاپی بدست آورده است. در این روش ورنی خاصی از طریق اشعه فرابنفش خشک و تثبیت می شود. انتقال ورنی روی سطوح چاپی مشابه چاپ سیلک است و با تهیه شابلون می توان فقط بخش هایی را به صورت موضعی پوشاند. با این روش می توان پوشش های براق یا مات تولید کرد که حالت زیبا و فاخر به کار چاپ شده می دهند.

یکی دیگر از پوشش های پر کاربرد در بسته بندی پوشش سلفون می باشد که در واقع یک ورق نازک پلاستیکی روی کار، چسبانده یا به اصطلاح لمینت می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!