برچسب: طلق 150 میکرون

مقالات

جعبه طلقی

در در این مبحث به  چگونگی تولید جعبه طلقی و کاربرد آن میپردازیم . جعبه های طلقی همانطور که از اسمشان مشخص است از طلق