سلفون کشی حرارتی

جعبه لمینتی بی فولود

سلفون کشی انواع مقوا تا گرماژ ۵۰۰ گرم تا ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ به صورت مات و براق .