سلفون کشی حرارتی

جعبه لمینتی بی فولود

سلفون کشی انواع مقوا تا گرماژ 500 گرم تا ابعاد 100 در 70 به صورت مات و براق .