قفل چفت شونده و قفل زبانی، بسا هایی برای بسته و ایمن نگه داشتن در جعبه اند. قفل در هم برای بستن و ایمن نگه داشتن کف جعبه قاعده بسته بندی به کار می رود این نوع بست با تقسیم کف بسته بندی به چهار قسمت و قفل کردن آن‌ها درهم به روشی ساده اما زیرکانه نه تنها کف بسته را ایمن نگه می دارد بلکه استحکام آن را نیز افزایش می دهد به این ترتیب قفل های در هم وزن بیشتری را نسبت به قفل چفت شونده و قفل زبانی در کف جعبه تحمل می کنند قفل درهم برای همه قاعده های مستطیلی و هر نوع چهار ضلعی چه با زوایای ۹۰ درجه یا غیر از ۹۰ درجه مناسب است همچنین تنوع جالبی از این نوع قفل برای کف های ۵ و ۶ ضلعی وجود دارد.

قفل فرورونده

این کف یک بست در هم است برای اینکه بهتر ببینید چگونه چهار زبانه در هم قفل شده است در اندازه شکاف اغراق شده است و شما فضای خالی را مشاهده می کنید در صورتی که در واقعیت این شکاف ها کاملا بسته می شوند.

قف درهم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!