قفل زبانی شکل در میان بست های بدون چسب، بیشترین ایمنی را دارد. اگر بسته بندی ای که طراحی می کنید برای وسیله ای ست که زیاد جا به جا و دست به دست می شود و احتیاج به مراقبت زیادی دارد باید از این قفل به جای قفل چفت شونده که امنیت کمتری دارد، استفاده کنید. همچنین اگر بسته بندی تان برای حمل بارهای سنگین است و از مقواهای مخصوص کارتن ساخته می شود بهتر است از این  قفل استفاده کنید

می توان از این نوع بست به جای زبانه های چسب دار در لبه هایی که باید کاملا محکم باشد و اصلا باز نشوند، استفاده

در طراحی هایی که مصارفی غیر از بسته بندی دارند و می خواهید نهایت ساختار هندسی و دست نخوردگی در آن ها  رعایت شود ، برای اتصاب یک لبهی بلند وصاف به زبانه ی زیری، از یک قفل زبانی استفاده کنید. این کار احتمال هر گونه خمیدگی ناخواسته در لبه را از بین می برد و لبه را صاف نگه می دارد. برای لبه های خیلی بلندتر، می توانید از دو یا حتی بیشتر ، قفل زبانی استفاده کنید.

Picture1

ساخت این نوع بست ساده است. پهنای زبان و شکاف یکسان است. شکاف به میزان تقریبی تقریبی ۲ میلی متر از زبانه ی در جلو می آید. اگر از مقوای مخصوص کارتن استفاده کنید، ممکن است میزان جلوآمدگی شکاف، با در نظر گرفتن ضخامت مقوا، افزایش پیدا کند. قسمت باز و خالی زیر شکاف، که مستطیل شکل است، تنها زمانی آشکار می شود که زبانه ی در تا ۹۰ درجه (۰ تا ۹۰ درجه) تا خورده باشد (وقتی بسته بندی با مقوا به صورت تخت باشد، این فضای خالی قابل مشاهده نیست). قفل زبانی شکل و قفل چفت شونده می توانند همزمان روی یک در به کار گرفته شوند.

قفل زبانی شکل

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!