قفل های چفت شونده جعبه های مقوایی

این نوع قفل ها یکی از معجزه های کوچک طراحی هستند. ساخت آن ها بسیار ساده است. در عین حال باعث مقاومت و استحکام زیادی برای قفل شدن در به داخل بدنه ی جعبه می شوند، در صورت ساخت درست و استفاده از مقوای با وزن مناسب، این استحکام به قدری خواهد بود که فقط در صورت پاره شدن جعبه در آن باز خواهد شد!

این نوع قفل ها بیشتر برای جعبه های مقوایی کوچک که با مقوا ها و ورقه های سبک تر ساخته میشوند، و اجسام سبکی در آن نگهداری میشود ، کاربرد دارد.

این قفل ها می تواند بارها باز و بسته شوند، بدون آنکه صدمه ای به جعبه بزنند.

به همین دلیل کاربرد آنها برای جعبه  هایی که زیاد باز و بسته می شوند بسیار است، مانند جعبه های گیره کاغذ با این که ساخت و استفاده از این نوع جعبه  آسان و روان است ، اما مهم است که با دقت زیاد این نوع جعبه ها ساخته شوند. لطفا به اندازه های داده شده در عکس دقت کنید. اندازی در و زبانه در مهم نیست اما رعایت ۵ میلی متر از اهمیت زبادی برخوردار است و نباید بیشتر یا کمتر شود!

قفل یا همان بست چفت شونده می تواند برای کف جعبه  هم استفاده شود. باید مراقب باشید که وقتی جعبه ها را بلند می کنید، کف آن مقاومت کافی داشته باشد تا محتوای آن خالی نشود.

بست چفت شونده مشخصا برای قفل کردن هر زبانه ی در – با هر زبانه ی بدون چسب – که باریک شونده باشد، یعنی گوشه هایش کمتر از ۹۰ درجه باشد، مناسب است. در طراحی ای که تعداد زیادی زبانهای باریک شونده دارد. این زبانه ها به خوبی در وجوه مثلثی یا باریک شونده قفل نمی شوند. اصافه کردن یک بست چفت شونده به زبانه های جعبه غیر از زبانه های در جعبه ، باعث میشود تا در جعبه  به راحتی در وجوه  قفل شوند.

ابوالفضل شفیع

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!