طراحی جعبه با صنعتی شدن و تجاری شدن و رشد بازرگانی تکامل یافت. در ابتدا جعبه برای محافظت از کالا در برابر فشار و ضربه بوده اما بر اثر مهارت و تکامل رشد یافت و توانست معنای وسیع تری از محافظت را همراه با تداعی معانی مانند “مسئولیت”را هم در بر بگیرد.جعبه به شکل فیزیکی و قانونی از توریع کننده ،تولید کننده ، خرده فروش و مصرف کننده در مقابل پیامد های استفاده ی نادرست محافظت میکنند. پیام های آشکار، اخطار ها و اطلاعات مهمی را در بر میگیرند. از قبیل “این سمت بالا باشد ” “شکستنی” “برای بلند کردن این جعبه به دو نفرنیاز است” “خطر زیستی” گیاه خوارانه” که از طریق نماد های تصویری ارتباط برقرارمیکنند .
جعبه های امروزی با شیوه های متنوعی از محتویات داخلشان محافظت میکنند . برای محافظت از هر محصول در هر شرایط جعبه ای در نظر گرفته شده است. در جعبه سازی ، موانعی نیز طراحی میشود تا سرعت عمل مارا کم کند و حس تعلیق و هیجان ایجاد کند، لذت بردن از محصولات با اعتبار و پیشرفته و گران قدر را باید تداوم بخشید. جعبه سازی با مراحل تشریفات و گشودن آن بر ارزش کالا ها تاکید می ورزد این شیوه مانع از آن میشود که با عجله لفاف را پاره کنیم و به محتویات بسته و ضمانت نامه ی محصول و خودمان آسیب بزنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!