در بسیاری از کشورهای اروپایی، کیسه های خرید پلاستیکی رایگان و مربوط به قرن ۲۱ است، اما استفاده از آنها به دلیل قوانین زیست محیطی در حال کمترشدن است ،به عنوان مثال ایرلند ، مالیات برای استفاده از کیسه های پلاستیکی اختصاص داده است، در نتیجه فروشندگان مجبور به استفاده از پاکت کاغذی یا همان ساک دستی هستند.

تولید پاکت های خرید قابل استفاده مجدد به طور فزاینده ای در حال رشد است، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده از استفاده از کیسه های پلاستیکی خرید در حال زوال است. پاکت های خرید قابل استفاده مجدد اغلب از پارچه یا کاغذ درست میشوند، ، ساک دستی های تبلیغاتی قابل استفاده مجدد به عنوان بیانیه مد و یا برای تبلیغات استفاده می شود

در ایالات متحده و کانادا، استفاده از کیسه های پلاستیکی با خرید رایگان هستند. برخی از فروشندگان، مانند فروشگاههای بزرگ، بیشتر ازپاکت کاغذی استفاده میکنند . در حالی که سوپر مارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی برای حفظ منافع خود تمایل به استفاده از کیسه های خرید پلاستیکی دارند، ولی دولت مردم را به استفاده  از پاکت خرید قابل استفاده مجدد تشویق می میکند.

پاکت خرید به طور معمول ۱۰-۲۰ لیتر (۲٫۵-۵ گالن) حجم دارند (هرچند نسخه های بسیار بزرگتر وجود دارد، به خصوص برای خرید مواد غذایی)، که اغلب توسط خریداران مواد غذایی مورد استفاده برای حمل خریدهای خود استفاده میشود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!