بورس فروش جعبه مقوایی

بورس فروش جعبه مقوایی

بورس فروش جعبه مقوایی

( مستر پک – تولید کننده انواع جعبه های مقوایی )

خرید انواع جعبه های مقوایی از مرکز بورس فروش جعبه مقوایی در تهران با کیفیت بالا، دقت کنید که هر بسته بندی سه پیام اصلی و بنیادی را باید منتقل کند. نخست مشخص کردن محتوی بسته دوم کمیت و کیفیت آن و نهایتا تولید کننده یا حمایت کننده کالا. این پیام ها حداقل نکاتی است که مخاطبین باید از طراحی بسته بندی درک کنند. بقیه پیام ها به نوعی زیر مجموعه و در حاشیه ی این سه قرار میگیرند . در یک طراحی موثر باید تصمیم گرفته شود که کدام یک از این سه پیام اصلی و بنیادی، با تاکید بیشتری مطرح گردد. هر بسته بندی که تدارک دیده میشود ، باید با مخاطبین ارتباط برقرار کند.در ساخت و طراحی بسته بندی باید پیام هایی نهفته باشد تا هویت واقعی کالا را برای مخاطبین و خریداران آن آشکار سازد.در واقع این پیام ها باید پیام تولید کننده کالا به مصرف کننده گان آن باشد.

در بورس فروش جعبه مقوایی این مهمترین مسأله است که مورد توجه قرار میگیرد. ارتباط مردم با کالا و بسته بندی از میان پیام های مختلف ،بیش و پیش از هر چیز از طریق سه پیام اصلی که قبل گفته شد در نظر گرفته میشود. نخست آن که درون بسته چیست ؛دیگر آنکه کمیت و کیفیت محتویات بسته کدام است ؛سوم آنکه تولید کننده یا حمایت کننده محصول چه کسی است. بدون در نظر گرفتن این سه نکته اصلی هویت تعریف شده برای کالا،ارتباط با خریداران و تاثیر بر آنان ضعیف و ناقص خواهد بود. در بورس فروش جعبه مقوایی محتوی درون بسته پیش از هر چیز باید برای کسی که آن را میبیند مشخص و آشکار شود.هر چند که یکی از وظایف اولیه ی بسته بندی پوشاندن و محافظت محتوی از عوامل بیرونی است،اما چنانچه مصرف کننده در نیابد درون بسته ای چیست، به خرید آن اقدام نخواهد کرد. بنابرین نشان دادن محتوی بسته بندی به هر طریق ممکن یکی از ضروری ترین و پر اهمیت ترین وظایف بسته بندی است.

بورس جعبه مقوایی

خریدار باید بتواند بی درنگ تشخیص دهد به چه نگاه میکند تا از طریق شناخت محتوی پی ببرد که آن بسته به چه کار می آید و چه افرادی میتوانند از آن بهره ببرند. این اطلاعات ممکن است به صورت نوشتاری یا از طریق شکل ظاهری بسته یعنی فرم و طرح بسته بندی ارایه شود.محتوی داخل یک بسته را میتوان به وسیله ی ساختاری خاص و یا با استفاده از مصالحی چون طلق مستقیما نمایش داد، و یا به نحوی دیگر با به کار گیری عناصر طراحی مانند فرم بسته بندی و جعبه مقوایی ، رنگ ، لوگو، شکل ها ، تصویر سازی و عکس در یک ترکیب بندی موثر و گویا ، کالای درون جعبه را به مخاطبین شناساند ، همچنین این نکته میتواند از طریق اطلاعات مکتوب و یا نام محصول به خریداران منتقل شود.روش شناساندن و معرفی اجناس درون جعبه های مقوایی هر چه که باشد باید با نوع و تشخیص آن هماهنگی و تناسب کامل داشته باشد و مخاطبین بتوانند آن را درک کرده و هویت مطرح شده را در خور کالای مورد نظر بیابند . هماهنگی و تطابق طراحی جعبه ، یا کالای درون آن و ایجاد یک بیان تصویری مناسب برای نمایان ساختن هویت محصولات ،از مهمترین و الزامی ترین وظایف طراحان جعبه در بورس تولید جعبه مقوایی میباشد. کمیت و کیفیت کالای درون جعبه دومین پیامی است که در هویت بخشی یک کالا، برای یافتن مخاطبین خاص ، باید مورد توجه قرار گیرد.باید به طور دقیق مشخص کرد ، اجناس درون جعبه ، به چه کار مصرف کننده می آید ، و یا وجه تمایز آن با محصولات مشابه در چیست.

همان طور که پیش تر اشاره شد مصرف کنندگان هنگام خرید، رفتارهایی متفاوت از خود بروز میدهند. برخی بیشتر به کمیت کالا توجه دارند و گروهی به کیفیت آن توجه دارند. با وجود این داشتن دید دقیقی از کیفیت و کمیت در کنار هم و مقایسه آن با سایر کالاها تا حدی برای همه اهمیت دارد.اغلب مردم در انتخاب عنصر یا کالایی که با آن ارتباط مستمر دارند ، بیشتر به ذات و کیفیت محصولات توجه میکنند تا به شکل ظاهری آن . جاذبه های بسته بندی و جعبه فقط در اولین خرید میتواند موثر باشد؛ در حالی که از دست دادن مشتری، برای تولید کنندگان فاجعه بار است. ابزارهای ایجاد هویت و ارایه پیامهای بنیادی همان عناصر و عوامل تشکیل دهنده طراحی جعبه ها و کارتن ها نظیر جنسیت و رنگ ، طرح و تصاویر، فرم و ساختار لوگو و نوشته ها و عناصری از این دست هستند. با ترکیب بندی مناسب این عناصر به شکلی که در خور کالا باشد و پیام های سازنده آن را ارایه دهد و چشم بیننده را درست بر روی مجموعه طرح هدایت کند،میتوان هویت مورد نظر را ایجاد نمود.در طراحی جعبه ها بدون در نظر گرفتن و ارایه پیام های اصلی و بنیادی ، مشخص کردن هویت کالا و ارتباط جعبه ها با خریداران ضعیف و ناقص خواهد بود. بسیاری از کالاهای مشابه یا مرتبط در فرم ها و مواد اولیه متفاوت ،عرضه میشوند. اغلب این جعبه هخا از طرح و نقش ، نسبتا یکسانی برخوردارند. یا برعکس ممکن است فرم ، مصالح و شکل مشخص و ثابت داشته باشند. ولی طرح و رنگ آن ها تغییر کند. در هر صورت شناسایی صحیح محتوی و ارتباط مطلوب با جعبه های مقوایی ، بیش از هر چیز در گرو پاسخ کامل به سه پرسش بنیادی در طراحی بسته بندی هاست.

فروش جعبه مقوایی

جعبه ها اگر نتوانند خصوصیات کیفی و کمی محتوا را به صورت واقعی نمایش دهد، خود به خود بخش وسیعی از خریداران را از دست خواهد داد. در بسیاری از موارد ، طراحان بسته بندی در نمایاندن کمیت یا کیفیت محصولات قدری اغراق میکنند. هر چند گاهی چنین عملی برای جلب نظر مخاطبین ضروری به نظر میرسد، اما زیاد روی در آن میتواند باعث بازخورد منفی شود. موفقیت گسترده و ادامه دار یک محصول، تا حد زیادی به تناسب و تطابق هویت دریافت شده ی آن کالا با هویت واقعی آن وابسته است. اغراق بیش از حد و غلو زیاد، درباره ویژگی های کمی و کیفی یک کالا در صورتی که آشکارا با واقعیت منطبق نباشد ، شاید برای یکبار بتواند خریدارانی را به سوی خود جلب کند، اما این خریداران دیگر به سمت خرید این کالا نخواهند رفت.حتی احتمال دارد اعتماد آنان از هویت ارایه شده در جعبه های دیگر تا حد زیادی سلب شود. این که کالایی را بیشتر از آن چیزی که واقعا هست نشان دهند، بیشتر در تولیدات و تبلیغات کشورهای توسعه نیافته و شرکت های نه چندان بزرگ و برای فروش در بازارهای داخلی و مشابه دیده میشود، تولید کنندگان آگاه و دور اندیش، همواره به منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود به طور همزمان می اندیشند. و با ارتقاء کیفیت ظاهری محصولات خود، از جمله جعبه ها کارایی و محاسن واقعی آن را هم بالا میبرند. تولید کننده کالا سومین پیام از پیام های اساسی نهفته در بسته بندی جهت هویت سازی برای کالا هاست. با معرفی صحیح پدید آورنده، در واقع به خریدار میگوییم که چه کسی و با چه پشتوانه ای از کالای مورد نظر پشتیبانی کرده و با چه پشتوانه ای از کالای مورد نظر پشتیبانی کرده و کالا با چه پیشینه و اعتباری تولید شده است. به ویژه در جهان امروز که شهرت برخی از تولید کنندگان بسیار زیاد و عالم گیر شده است.

هویت بخشی به یک کالا از طریق معرفی تولید کننده، در مواردی نسبت به تاکید بر ویژگی های خاص خود کالا ارجحیت یافته است. از طریق حضور آشکار و همه جانبه ی محصولات یک تولید کننده در بازار ، و دیدن مکرر نام و لوگوی آن ، به شهرت و حسن استقبال از کالاهای او می افزاید. و اعتماد بیش از پیش مصرف کنندگان را به دنبال خواهد داشت. گاهی برخی تولیید کنندگان کم تجربه بدون آنکه از شهرت و خوشنامی تولیید کنندگان بزرگ برخوردار باشند، بی هوده بر روی نام و لوگوی خود تاکید میکنند، که البته این کار در صورت عدم شناسایی یا اعتبار ، از تاثیر و اهمیت چندانی برخوردار نیست. در طراحی جعبه ها در بورس فروش جعبه مقوایی هر چند همیشه باید این سه پیام اصلی و بنیادی وجود داشته باشد، اما تاکید بر هر کدام ، در موارد مختلف ، متفاوت خواهد بود. تصمیم گیری در این مورد که کدام یک از این سه، با اهمیت بیشتری باید مطرح شود، بر اساس نوع کالا ، نیاز ها و خواسته مصرف کنندگان و اهداف تولید ، طی یک تحقیق دامنه دار و علمی از بازار اتخاذ می گردد. سه پیام اصلی کارتن ها باید از طریق تعامل بین نوشتار و شکل ظاهری در طراحی کارتن ها به مخاطبین ارایه گردد. ابزار هایی که موجب شکل گیری یک هدف تحقیق شده و هدف دار و برقراری یک ارتباط کامل به وسیله ی نمایاندن سه پیام اصلی در کارتن ها می شود. برای ایجاد یک هویت قابل درک و تاثیر گئار ، طراحان و تولید کنندگان روش های بسیار متفاوت و خلاقی را به کار میبندند.

جعبه مقوایی سفید

می توان گفت در اغلب موارد تمام عناصر تشکیل دهندی بسته بندی و طراحی با کمک هم ، هویت مورد نظر را می سازند و این ابتکارات جز به مدد همین عناصر شکل نمی گیرد. بسته به ماهیت کالا و ذهنیت مصرف کنندگان ممکن است، یکی از این عوامل از دیگران پیشی گرفته و نقش اصلی را به عهده گیرد لذا به ندرت یک عامل به تنهایی میتواند این بار را به دوش بکشد. محتوی داخل بسنه را می توان به وسیله فرم یا ویژگی ساختاری ویژه و یا با استفاده از موادی چون سلفون پنجره ای به نمایش گذاشت. و یا احتمال دارد در یک طراحی ویژه با استفاده از اشکال ، تصویر سازی و یا عکس ، محتوی بسته را برای خریداران آشکار ساخت. همچنین این نکته از طریق اطلاعات مکتوب و یا نام محصول نیز میتواند منتقل شود. در هر صورت مشخص کردن محتوی بسته ، اولین امری است که باید ذهن طرح بسته بندی را به خود مشغول کند. اطلاعات روی جعبه میتواند نقش مهمی در جلب اعتماد مردم و جلب دوباره آنها به خرید های بعدی دارد. کارایی و طریقه مصرف بسیاری از محصولات بدون اطلاع رسانی برای مردم مبهم است؛ نحوه ی تنظیم و ارایه ی مطالب چه به لحاظ آدمی و چه به لحاظ بصری و طراحی گرافیکی آنها در میزان ارتباط با خریداران نقش دارد . متن تنظیم شده برای درج بر روی یک جعبه میتواند با ادبیات و ساختاری غیر از آنچه که در متون مطبوعاتی ،اداری یا مشابه آنها می آید، شکل بگیرد.

بسیاری از علایم تصویری یا نوع گرافیک به کار گرفته شده در تنظیم مطالب میتواند ، جای برخی از حروف یا افعال را بگیرد، تا مطالب صریح تر ، سریع تر و با کشش بیشتر به خواننده منتقل شوند. نوع ادبیات به کار رفته ، نشانه ای از اعتبار، تشخیص و نوع کاربرد محصول است. اغلب در یک پروژه طراحی کار تنظیم نوشته ها به عهده افراد زیر مجموعه و در آخرین فرصت ها گذاشته می شود و متاسفانه در مورد انتخاب عبارات و نوع ادبیات مطلوب ، انرژی لازم صرف نمی گردد. برای ارتباط با خریداران در بورس فروش جعبه مقوایی و جلب نظر آنان ، که یکی از پیچیده ترین و مهمترین عملکرد های جعبه سازی و کارتن سازی است باید پیام های مشخصی در هر بسته نهفته باشد، تا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد. انتقال پیام ها از طریق ایجاد هویت و تشخیص ویژه ، برای کالا تا حد زیادی منجر به درک کلی از ماهیت و فواید محتوای جعبه های مقوایی میشود. حال آنکه برای درک کامل و اطمینان از جزییات ، پیام های جعبه سازی میتوانند از طریق اطلاع رسانی به وسیله مطالب درج شده بر روی جعبه ها، مستقیما و آشکارا به اطلاع خریداران برسند. در فروشگاه های جدید که همه ی کالاها در پوششی از بسته ها قرار گرفته اند خریداران اجازه ندارند از درون قفسه کالایی را بر دارند ، لفاف یا بسته آن را باز کنند و پس از امتحان در یابند که محتوی بسته چیست و برای آن ها تا چه حد لازم و مطلوب است، مراجعین با مراجعه به واحد های فروش این اطلاعات را از طریق بسته بندی دریافت میکنند. به عنوان مثال بدون اطلاعات روی بسته بندی ، تشخیص بسته نمک از شکر دشوار است. در واقع بسته بندی نوعی تابلوی راهنما برای محصولات به شمار می رود.

نویسنده : ابوالفضل شفیع

جهت سفارش انواع جعبه های مقوایی با شماره های زیر تماس بگیرید :

برای تماس کلیک کنید - 02177619027

برای تماس کلیک کنید - 02177615778