مرکز تولید جعبه مقوایی

مرکز تولید جعبه مقوایی

 ( مستر پک ) مرکز تولید جعبه مقوایی در تهران آماده سفارش انواع جعبه های مقوایی در تیراژ بالا می باشد.

برای تماس کلیک کنید – 02177615778

برای تماس کلیک کنید – 02177619027

 در باره تأثیر رنگ در روان و رفتار آدمی اظهار نظرهای مختلفی شده است. در منابع مختلفی به تأثیرات رنگ در آثار مختلف هنری و حتی در بسته بندی ها و مرکز تولید جعبه مقوایی پرداخته اند. برخی از این نظریات کلی است و برخی تا جزئی ترین نکات را هم در بر می گیرد. در این میان می توان به مقالات متعددی اشاره کرد که یک سری مطالب را عینا تکرار کرده اند، بدون آنکه مشخص نمایند این نظریات بر اساس چه منبعی عنوان شده، آیا یک تحقیق جامع علمی پشتوانه ی آنها است یا حاصل برداشتها و اظهار نظرات شخصی است. حتی اگر تحقیقی علمی صورت گرفته باشد، جزئیات آن چه بوده است و در چه مکان و زمانی انجام شده است. حتی نتایج تحقیقی علمی و یک کار آمارگیری دقیق که مربوط به جامعه ای دیگر و در شرایطی متفاوت و زمانی دور باشد، چندان به کار جامعه ی ما نخواهد آمد.

مرکز تولید جعبه مقوایی
در این نظرات با قاطعیت اظهار داشته اند که فلان رنگ برای فلان کالا مناسب است یا زنان به این رنگ توجه بیشتری نسبت به مردان دارند. که صحت آنها را به راحتی میتوان در یک آزمون کوچک زیر سوال برد


برای رفع این نقیصه، با وجود مشکلات و کمبودها، در حد توان و با همکاری دانشجویان گرافیک دانشگاه علم و فرهنگ یک پروژهی نظرسنجی نسبتا گسترده ای در مرکز تولید جعبه مقوایی در چندین جعبه سازی بزرگ که به عنوان مثال جعبه سازی جورجیا پاسفیک در ایالت جورجیا در امریکا انجام شد. و همچنین چندین جعبه سازی بزرگ در آسیا و چه جالب که چند تولید کننده بسته بندی در ایران بوده است.


برای این کار پس از بررسی های اولیه و نظرسنجی های ابتدایی و محدود و مشاوره با افرادی که به شکل
حرفه ای در کار آمارگیری، نظرسنجی و تحلیل علمی آنها هستند. فرم نهایی مشتمل بر بیست سوال تنظیم شد و جامعه ی آماری از چهار منظر تقسیم و قابل بررسی شدند. برخی از سوالات بر تاثیرات روانی و حسی رنگ اشاره دارد و برخی بر اساس نظرهایی تنظیم شده که دیگران اظهار داشته اند. با این هدف که صحت أن نظرات آزموده شود


فرم نظرسنجی به همراه تصاویر رنگی یا جعبه های حجم داری که در مرکز تولید جعبه مقوایی در اختیار مردم قرار گرفت، عینا درج گردیده است. پاسخ دهندگان برای هر سوال می توانستند از میان ۸ رنگ یکی را برگزینند که با پاسخ هیچکدام و بی پاسخ گذاشتن آن پرسش، جمعا ۱۰ گزینه پیش روی آنان بود. بنابراین هرفرم ۲۰۰ مورد برای بررسی و ثبت داشت.
سوالات در مراکز خرید و در زمانی که مردم تا حدی فرصت پاسخگویی داشته باشند، پرسیده می شد و پرسش کنندگان هیچ دخالتی در اظهار نظر مردم نداشتند، اما درصورت نیاز سوال مورد نظر را برای آنها تشریح می کردند.
جامعه ی آماری شامل ۷۵۲ نفر از شهرهای تهران، شیراز، یزد و کرمان بود که از این تعداد ۱۷۵ نفر مرد و ۵۷۷ نفر زن بودند، ۱۹۸ نفر تحصیلات لیسانس و بالاتر داشتند و ۵۵۴ نفر زیر لیسانس بودند، سن ۵۵۵ نفر زیر ۳۵ سال بود و ۱۹۷ نفر بالاتر از ۳۵ سال داشتند، ۵۰۳ نفر گاهی خرید می کردند و ۲۴۹ نفر اغلب خرید به عهده ی آنان بود
به مدد نرم افزارهای کامپیوتری ۷۵۲ برگه ی نظرسنجی به عنوان داده، تحلیل و نتایج آماری آن به تفکیک جنسیت، تحصیلات، سن و میزان خرید به دست آمد. بین پاسخهای داده شده در این تقسیم بندی ها تفاوت آشکار و معنا داری مشاهده نشد و تقریبا نمودارهای حاصل از تفاوت های جنسی، تحصیلی، سنی و میزان خرید برهم منطبق است.
در بررسی تفکیک شدهی مردان و زنان شرکت کننده در نظرسنجی، جز در موارد جزئی، تفاوت بارزی دیده نمیشود و تقریبا همان نتایجی که در نظریات مردان مشاهده می شود، با اندکی اختلاف در زن ها نیز یافت می شود. افراد تحصیل کرده نیز مشابه افراد با تحصیلات کم اظهار نظر کرده بودند.
در پاسخ به سوال ۱ که کدام یک از طرح های بسته بندی زودتر به نظر
میرسد ؟ اکثریت قریب به اتفاق از زن و مرد به گزینه ی ۲ روی آورده اند.
در سوال ۲ که کدامیک از طرحهای بسته بندی را بیشتر می پسندید؟ تفاوت بارزی میان سلیقه ی زن و مرد احساس نمی شود و با اختلاف کمی در مجموع گزینه ۸ و پس از آن ۴ و ۲ از آراء بیشتری برخوردار است.
در سوال ۳ که کدامیک از بسته ها شلوغ تر به نظر می رسد؟ اغلب زنان گزینه ۷ و مردها ۷ و ۱ را پذیرا شده اند.
در سوال ۴ که کدامیک از طرح ها آرام تر به نظر می رسد ؟ با تفاوت آشکاری گزینه ی ۵ رای آورده است.
در سوال ۵ که کدامیک از طرحهای بسته بندی گران تر است؟ بیشتر پاسخ دهندگان گزینه ی ۱ را انتخاب کرده اند.
در سوال ۶ کدام یک از بسته ها ارزانتر به نظر میرسد؟ بیشترین تعداد از مردها و سپس با نسبت کمتری زن ها به گزینه ۶ اشاره کرده اند و پس از آن با نسبت تقریبا مشابهی زن و مرد گزینه ۵ را برگزیده اند.
در پاسخ به سوال 7 که کدامیک از طرح های بسته بندی بزرگتر به نظر می رسد؟ اغلب مردم گزینه های ۱ و ۲ را انتخاب کرده اند و برای درصد بیشتری از مردان پاسخ دادن به این پرسش دشوار بوده و آن را بی جواب گذاشته اند
در سوال ۸ که کدام یک کوچکتر به نظر می رسد؟ اکثرا ۵ و بعد از آن ۱ را انتخاب کرده اند. پاسخ زنان به این گزینه ها بیش از مردان بوده است.
در سوال ۹ که کدام یک وزن بیشتری دارد؟ مردها بیش از زنان 1و پس از آن ۷ راانتخاب کرده اند.
در سوال ۱۰ که کدام یک نسبت به بقیه سبک تر است؟ مردها اکثرا گزینه ۶ و پس از آن گزینه ۵ را برگزیده اند در صورتی که زنان به همین دو گزینه با نسبت تقریبا برابر پاسخ داده اند
در سوال ۱۱ که کدام یک از جعبه ها به تنقلات خوراکی می خورد؟ نسبت متعادلی از زنان و مردان به گزینه های ۲ و ۳ اشاره کرده اند.
در سوال ۱۲ که در مرکز تولید جعبه مقوایی بیان شد که کدام یک از جعبه ها به پودر شوینده می خورد؟ اکثریت قاطع آرا متوجه گزینه ۴ است.
در سوال ۱۳ که کدام بسته بندی به قطعات صنعتی می خورد؟ زن و مرد به گزینه های ۱ و۵ اشاره کرده اند.
در سوال ۱۴ که کدام یک به لوازم کودک می خورد؟ گزینه ۲ با اقبال بیشتر مردان و گزینه ۶ مورد توجه مردان و زنان بوده است.
در پاسخ به سوال ۱۵ که کدام یک اشتها آورتر است؟ گزینه ۲ و پس از آن با اختلاف کمی ۸ و ۶ و ۳ گزینش شده اند.
در سوال ۱۶ که کدام شیرین تر است؟ اول گزینه ی ۶ و پس از آن ۳ و ۲ مورد توجه بوده است.
در سوال ۱۷که کدام ترش تر به نظر می آید ؟ مردان و زنان ۸ را برگزیده اند.
در سوال ۱۸ که کدام تلخ به نظر می اید ؟گزینه ۱ پاسخ اکثریت را به خود اختصاص داده است.
سوال ۱۹ که محتوی کدام بسته بوی نامطبوعی دارد ؟ بیش از همه بدون پاسخ بوده و و تا حدی گزینه ۲ را معرفی کرده اند.
در سوال ۲۰ که محتوی کدام بسته بوی مطبوعی دارد ؟ اغلب اعم از مرد و زن گزینه ۸ را پاسخ مناسب دانسته اند
در طی نظر سنجی در مرکز تولید جعبه مقوایی به تعدادی از 752 نفر پاسخ دهنده نمونه جعبه ها به صورت برگه ی زیر و عده ای به شکل جعبه ی ساخته شده ارایه شد. اما در هر صورت از آنان خواسته شد طرح ها را به صورت بسته بندی هایی سه بعدی و حجم دار در نظر بگیرند.
با همه ی تلاش و دقت عملی و علمی که سعی شد در جمع آوری آرا و گستردگی آن صورت گیرد. بدیهی است جمع بندی و تحلیل نتایج این نظرسنجی فقط پاسخ جامعهی آماری ذکر شده در مواجهه با پرسش ها و برگه های تهیه شده بوده است، نه در برابر کالاها و موقعیت واقعی خرید .
شاید بهترین آزمون آن باشد که چندین کالای مختلف با طرح، قیمت و شرایط یکسان، اما با رنگ هایی متفاوت، در فروشگاه هایی که بتوان آنها را تحت نظر قرار داد در معرض فروش قرار گیرند. سپس با در نظر گرفتن رفتار مردم هنگام مواجهه با کالاهای واقعی و تحلیل میزان فروش هر کالا و مصاحبه با خریداران به نظرات دقیق تری دست یافت.
هرچه این تحقیق و آزمون در گستره ی وسیعتری از فروشگاه های مختلف در محلات گوناگون و شهرهای مختلف صورت پذیرد و زمان طولانی تری را شامل شود و در مورد کالاهای متعددی تکرار گردد، به دید صحیح تری خواهیم رسید.


مؤلف در نظر دارد با همکاری شرکتهای تولیدی و فروشگاه های بزرگ چنین آزمون هایی را به انجام رساند و نتایج تحقیق را در نشریات علمی و تجدید چاپ های همین کتاب، در اختیار طراحان و سازندگان بسته بندی ها قرار دهد.
در دنیای متحولی که مردم شدیدا تحت تأثیر رسانه های مختلف قرار دارند، بر اساس پیش فرض های بدون پشتوانه ی علمی و نظرات سطحی و شخصی نمی توان عمل کرد.

نتایج تحقیقات صورت گرفته در جوامع دیگر هم در جامعه ی ما قابل استفاده نیست. از این رو نیاز به تحقیق های گسترده بیش از پیش احساس می شود. موفقیت فروش یک کالا در بازار فروش میتواند هزینه ی بسیاری از این تحقیقات را پوشش دهد
و واکنش ما در برابر رنگ به ویژه رنگهای کم ناخالص و ترکیبی، نتیجه ی تجربه و آشنایی قبلی ما با این رنگ ها در گذشته های نهان و آشکار است، که به نحوی غیرارادی در ذهن ما نقش بسته، از این رو تأثیر یک رنگ، با، احتمال زیاد در افراد مختلف، کم و بیش متفاوت است. با عبارت دیگر چنانچه بپذیریم اثر یا بازتابی که از یک رنگ در ما ایجاد می شود، مربوط به حسی است که زمانی در حضور آن برای ما حاصل شده، واکنش انسان های مختلف در مقابل یک رنگ، می تواند متفاوت و حتی متضاد باشد.

هرچا، جوامع، توسعه یافته تر باشند، انسان ها در روابط پیچیده تری قرار گرفت، و تجارب متفاوت تری می یابند. در این صورت حس های مشترک و همه گیر کمتر رخ می نماید. این نکته به ویژه در هنرهای کاربردی مانند طراحی در گرافیک امروز به ویژه در طراحی بسته بندی ها به ندرت از یک رنگ به تنهایی در مرکز فروش جعبه مقوایی ، استفاده می شود. بسته ای که به عنوان مثال قرمز نامیده می شود، فقط تأثیر غالب و اصلی را رنگ قرمز به عهده گرفته و به احتمال زیاد شامل عناصری با رنگ های دیگر و حتی متضاد با آن است. رنگ های جانبی، رنگ غالب را تحت تأثیر قرار داده و در بیان آن مؤثرند. و شاید آن را روشن تر یا تیره تر کرده یا از خلوص و شدت آن بکاهند
کالاهای پر مصرف و مشهور در صدد ایجاد یک حس کلی و فراگیر از رنگ مورد استفاده ی خود در جامعه هستند. و تاثیر رنگ چنانچه به صورت بارز و وسیع استفاده شود


هر چند در یک بسته بندی رنگ های مختلف و حتی متضادی به کار می رود اما در بیشتر موارد یک رنگ نقش عمده دارد. مردم در مراکز فروش اکثرا از روی رنگ غالب بسته ها به دنبال کالای مورد تخار خود می گردند و در بسیاری موارد رنگ تاثیر ژرف و نافذي دارد و ماندگارترین عنصر بسته بندی در ذهن مردم است. انتخاب صحیح رنگ به نحوی که هویت آن را معین کند و کالا را از سایرین متمایز سازد و در ذهن و خابارهی مردم باقی بماند، در موفقیت یک بسته بندی بسیار مؤثر است
تشخیص استفاده از رنگ خالص و یکپارچه، یا قطعات کوچک مختلف در کنار هم، به عهده ی طراح بسته بندی است


هر چند در یک بسته بندی رنگ های مختلف و حتی متضادی به کار می رود اما در بیشتر موارد یک رنگ نقش عمده دارد. مردم در مراکز فروش اکثرا از روی رنگ غالب بسته ها به دنبال کالای مورد نظر خود می گردند و در بسیاری موارد رنگ تأثیر ژرف و نافذى دارد و ماندگارترین عنصر بسته بندی در ذهن مردم است. انتخاب صحیح رنگ به نحوی که هویت آن را معین کند و کالا را از سایرین متمایز سازد و در ذهن و خاطرهی مردم باقی بماند، در موفقیت یک بسته بندی بسیار مؤثر است

نوسینده : ابوالفضل شفیع

جهت سفارش انواع جعبه های مقوایی با شماره های زیر تماس بگیرید :

برای تماس کلیک کنید – 02177615778

برای تماس کلیک کنید – 02177619027