پرش به محتوا

اهمیت جعبه سازی

جعبه سازی برای کالاها بخش جدانشدنی زندگی بشر امروزی است. جهان پیرامون ما به شکل امروزی بدون آنچه که صنعت بسته بندی نامیده میشود قابل تصور نیست . این هنر و صنعت که از دیر باز با بشر همراه بوده ، در یکی دو قرن اخیر روز به روز تکامل پیدا کرده و دم به دم بر اهمیت و کارآیی هایش افزوده میشود. بدون دنیای رنگارنگ و جذاب جعبه ها نه تنها رشد و توسعه اقتصادی متوقف میشد، بلکه از وجود بسیاری از کالاها بی بهره بودیم. ما به مدد صنعت کارتن سازی و جعبه سازی ، کالاها را حمل ، نگهداری و در مواردی مصرف میکنیم. بسته بندی ها و جعبه ها ما را به سمت کالاها جذب میکنن. و بدون آن شناسایی و اطلاع از کمیت ،کیفیت و تولید کننده بسیاری از محصولات دشوار یا نشدنی بود. کارایی و گیرایی جهبه ها و کارتن ها و بسته بندی ها رابطه مستقیم و تنگاتنگ با میزان فروش محصولات دارد. بسته بندی نماد و پیام رسان پدید آورندگان کالاهاست. شخصیت، اهمیت و هویت کالاها و تولیدکنندگان آن در ورای طراحی و ساخت آن نهفته است. در واقع چاپ و جعبه سازی روح محصول و سازنده ی آن است.